Transgenoze u luskovin – současný stav, trendy a praktický potenciál (2007)

Transgenosis in legumes – recent status, trends and practical potential

Přehledná přednáška o jednotlivých etapách vývoje GM luskovin od konce 80. let minulého století, ve kterých se postupně řešilo zlepšení agronomických vlastností, zlepšení vlastností důležitých pro spotřebitele a možnosti molekulárního farmingu. Nástin legislativních a politicko-obchodních překážek, trendů a strategií výzkumu v této oblasti. Podrobné informace o konkrétních výsledcích transgenoze u hrachu v rámci řešených projektů ve společnosti Agritec, s.r.o.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000042!RIV08-MSM-26784246