Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress (2008)

Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress

Byly porovnány biologické reakce dvou odrůd lnu na kadmium. Po vytvoření suspenze bylo přidáno kadmium v koncentraci 10, 50 a 100µM a byly odebírány vzorky v časových intervalech 3,12,24 a 48 hodin. Změny v hladině fytovhelatinů průkazně rostly v závislosti na rostoucí koncentraci kadmia. Koncentrace 50 µM se ukázala jako mezní, vyšší koncentrace 100 µM je pro buňky letální.

Klíčová slova: Cadmium; cell suspension; flax; phytochelatins Název sborníku: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin. ISBN 978-80-7375-234-7 Počet stran výsledku: 5 Název nakladatele: MZLU Brno, Česká republika Místo vydání: MZLU Brno, Česká republika Místo konání akce: Křtiny, 9. – 10. 9. 2008 Rok konání akce:2008

článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/08:9P001662!RIV09-MSM-48392952
Přečtěte si více: