Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy (2005)

Molecular characterization of genetic diversity in Agritec Ltd. pea germplasm: old and current czech origina varieties

Pomocí 42 morfologických a několika molekulárních markerů, 6 SSR, 25 RBIP a 2 IRAP retrotransposonových markerů bylo získáno celkem 51 hodnotitelných znaků, na jejichž základě byly vypočítány genetické vzdálenosti a provedena shluková analýza jednak morfologických tak i DNA dat. Zjištěná genetická struktura poslouží jednak k cílovému získání core kolekce, odstranění duplikací a racionalizaci šlechtění.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/05:#0000020!RIV07-MSM-26784246