Charakterizace genetické diverzity genofondové kolekce hrachu českého a slovenského původu vybrané z kolekce Agritec s.r.o. (2006)

Characterization of Genetic Diversity within Pea Germplasm of Czech/Slovak Origin Selected from Agritec Ltd. Collection

Presentace výsledků analýzy morfologických a molekulárních dat vybraných 180 položek hrachu pomocí 42 morfologických, 10 mirkosatelitních a 27 retrotransposonových markerů. Tyto data byly podrobeny shlukové analýze, analýze genetické vzdálenosti a následně konstruovány dendrogramy příbuznosti.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/06:#0000003!RIV07-MSM-26784246