Regeneration techniques utilised for genetic transformation of peas (Pisum sativum L.) (2005)

Regeneration techniques utilised for genetic transformation of peas (Pisum sativum L.)

Účinné regenerační systémy patří k nejdůležitějším předpokladům úspěšné genetické transformace. Obecně je většina luskovin považována za obtížně geneticky transformovatelné. V případě hrachu byly pro genetickou transformaci pomocí Agrobacteria využity tři techniky (embryogeneze, organogeneze a in vivo). Plazmid obsahoval reporterový gen uidA a selekční geny nptII nebo bar.

Klíčová slova: plant transformations, transogen linia, pea, Pisum sativum L. Název sborníku: Book of Abstracts, COST 843 Final Conference, 2005 Rozsah stran:31–33 ISBN:80-89088-41-4 Název nakladatele: COST 843 Final Conference Místo vydání: Stará Lesná, Slovakia Místo konání akce: Stará Lesná, Slovakia Rok konání akce: 2005

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/05:#0000026!RIV07-MSM-26784246