Regeneration techniques utilised for genetic transformation of peas (Pisum sativum L.)

Účinné regenerační systémy patří k nejdůležitějším předpokladům úspěšné genetické transformace. Obecně je většina luskovin považována za obtížně geneticky transformovatelné. V případě hrachu byly pro genetickou transformaci pomocí Agrobacteria využity tři techniky (embryogeneze, organogeneze a in vivo). Plazmid obsahoval reporterový gen uidA a selekční geny nptII nebo bar.
Klíčová slova: plant transformations, transogen linia, pea, Pisum sativum L.
Název sborníku: Book of Abstracts, COST 843 Final Conference, 2005
Rozsah stran:31–33
ISBN:80-89088-41-4
Název nakladatele: COST 843 Final Conference
Místo vydání: Stará Lesná, Slovakia
Místo konání akce: Stará Lesná, Slovakia
Rok konání akce: 2005