Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum in vitro and in vivo (2005)

Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum in vitro and in vivo

Postup agrobakteriální genetické transformace vycházející ze trí ruzných regeneracních systému (indukce organogeneze z apikálních meristému, nodálních segmentu a regenerace upravených klícících semen) byl overen u 6 genotypu. Byly odzkoušeny ruzné podmínky kokultivace - vliv sonikace, vakuové infiltrace, chemických aditiv (acetosyringone, azacytidine, glutathione, dithiothreitol, L-cystein) a optimalizovány podmínky pro jednotlivé regneracní systémy. Potenciálne transgenní linie byly testovány histochemicky a analyzovány molekulárne PCR a Southern blot. Prenos transgenu byl overen do generace T3. Metodika je pripravena pro transformace konstrukty nesoucími šlechtitelsky a spotrebitelsky využitelné vlastnosti.

Biologia Plantarum. September 2005, Volume 49, Issue 3, pp 361-370.

Ondřej, Vladan
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/05:01:_3628!RIV06-MZE-48392952
Přečtěte si více: