Biotechnologické postupy pro rozšíření variability u luskovin (2020)

ŠEDIVÁ Jana, GREPLOVÁ Marie, SMÝKALOVÁ Iva a DRAHOŠOVÁ Hana. Biotechnologické postupy pro rozšíření variability u luskovin. VÚKOZ: Průhonice, 2020. ISBN 978-80-87674-34-5.

Metodika je zaměřena na vývoj a optimalizaci dvou biotechnologických postupů u rodů Vavilovia a Pisum. Cílem metodiky je vypracování polyploidizačního protokolu pro získání tetraploidních rostlin V. formosa a protokolu pro kultivaci donorových rostlin, izolaci a kultivaci protoplastů u zástupců rodu Pisum a V. formosa jako předpokladu pro navazující somatickou hybridizaci. Uvedené postupy budou využitelné při tvorbě nových šlechtitelských materiálů pro získávání odrůd hrachu odolných k nepříznivým podmínkám prostředí.   PDF verze tištěné metodiky Biotechnologické postupy pro rozšíření variability u luskovin

certifikovaná metodika
Přečtěte si více: