Cizrna, plodina s budoucností (2024)

SEDLÁKOVÁ Veronika. Cizrna, plodina s budoucností. Úroda. 2024, 72(6), 95–97. ISSN 0139-6013.

článek v periodiku (ostatní)