Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+420 725 753 180
+ 420 583 382 130
+ 420 583 382 203 laboratoř
Šumperk

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Vztah mezi účinností insekticidních postřiků provedených v různých termínech na škůdce řepky a dopadem na jejich přirozené nepřátele (parazitoidy)
3 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
4 Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim
5 Významní škůdci luskovin
6 Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě
7 Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany
8 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
9 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
10 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
11 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
15 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
16 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
17 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
18 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
19 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
20 Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé
21 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
22 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
23 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
24 Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce
25 Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky
26 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
27 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
28 Testování citlivosti dřepčíků k vybraným insekticidům a prvotní výsledky sledování jejich druhového spektra v porostech řepky
29 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
30 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
31 Species of the genus Meligethes occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic
32 Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic
33 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
34 Škůdci technického konopí
35 Škůdci řepky na jaře (2. část)
36 Škůdci řepky na jaře (1. část)
37 Škůdci ozimé řepky v jarním období
38 Škůdci olejného lnu
39 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
40 Škůdci luskovin
41 Škůdci luskovin
42 Škůdci lnu
43 Škůdci kmínu
44 Škůdci kmínu
45 Škůdci kmínu
46 Škůdci hrachu
47 Škůdci bobu
48 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
49 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
50 Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)
51 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
52 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
53 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití
54 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití
55 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití
56 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci
57 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci
58 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (13) - dvoukřídlí (II)
59 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (12) - dvoukřídlí (I)
60 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) – bekyňovití a píďalkovití motýli
61 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
62 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
63 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
64 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
65 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
66 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
67 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
68 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
69 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
70 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
71 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
72 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
73 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
74 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
75 Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku
76 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
77 Porosty luskovin a jejich škůdci
78 Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě
79 Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům
80 Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?
81 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
82 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
83 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
84 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
85 Ochrana proti škůdcům olejného lnu
86 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
87 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
88 Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
89 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl první
90 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý
91 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům
92 Ochrana porostů kmínu proti škůdcům
93 Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům
94 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
95 Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona
96 Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
97 Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
98 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
99 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
100 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
101 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
102 Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů
103 Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy
104 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
105 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
106 Metodika pěstování kmínu kořenného
107 Metodika pěstování bělokvětého bobu
108 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
109 Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)
110 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
111 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
112 Luskoviny pěstování a užití
113 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
114 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
115 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
116 Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech
117 Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé
118 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
119 Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům
120 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
121 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim
122 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
123 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
124 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
125 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
126 Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě
127 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
128 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
129 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
130 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
131 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
132 Důležití škůdci kmínu
133 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
134 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
135 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
136 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
137 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
138 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
139 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
140 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
141 Choroby a škůdci luskovin
142 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
143 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
144 Biologická ochrana hrachu
145 Aspekty komplikující ochranu hrachu (Pisum sativum)proti Bruchus pisorum L. (Coleoptera; Chrysomelidae)
146 Alternativní plodiny
147 Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé