Griga Miroslav, RNDr., CSc.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
Jednatel společnosti
+420 724 184 326
+ 420 583 382 126
Šumperk

Publikace autora

1 Vliv těžkých kovů na dynamiku klíčení semen lnu
2 Transgenoze u luskovin – současný stav, trendy a praktický potenciál
3 Transgenosis approach in the development of pea lines with improved resistance to viral pathogens
4 Transgenic pea with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus
5 Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.) – expectations and reality
6 The study of regeneration potential in vitro of Vicia faba L., Lupinus albus L., and L. angustifolius L.
7 The relationships between development of pea zygotic embryo, abscisic acid and storage protein accumulation
8 The influence of selected cocultivation treatments on Agrobacterium-mediated genetic transformation efficacy of peas
9 The effect of sewage sludge-amended soil on Cd, Pb and Zn accumulation by hemp (Cannabis sativa l.) plants
10 The Effect of Sewage Sludge-Amended Soil on Cd, Pb and Zn Accumulation by Flax/Linseed Plants (Linum usitatissimum L.).
11 The effect of increased cadmium and lead soil concentrations on the growth and heavy metal accumulations by hemp (Cannabis sativa L.) plants
12 The effect of cocultivation treatments on transformation efficiency in pea (Pisum sativum L.).
13 The effect of acetosyringone and L-cysteine cocultivation substances on genetic transformation efficiency in pea via combined biolistic and Agrobacterium-mediated methods
14 Studium genetické struktury genofondové sbírky hrachu pomocí tradičnícho výpočtu genetických vzdáleností a bayesiánského modelování
15 Somatická embryogeneze hrachu (Pisum sativum L.) v tekutém médiu: ve vztahu k vývoji embryogenní suspenzní kultury
16 Somatic embryogenesis of pea (Pisum sativum L.) in liquid media: towards the development of embryogenic suspension culture
17 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
18 Retroelements and methylation level alteration in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)
19 Resolving browning during the establishment of explant cultures in Vicia faba L. for genetic transformation
20 Regeneration techniques utilised for genetic transformation of peas (Pisum sativum L.)
21 Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis
22 Porovnání různých forem selenu a jeho akumulace pro účely biofortifikace v in vitro podmínkách u lnu (Linum usitatissimum L.)
23 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
24 Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress
25 Optimization of vectors with genes conferring resistance to insect pests and fungal pathogens, their functional proof on tobacco and utilization for pea transformation
26 Odlišování odrůd pomocí molekulárních, biochemických a morfologických markerů na příkladu odrůd hrachu aktuálně pěstovaných v České republice
27 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
28 Molecular evidence of genetic diversity changes in pea (Pisum sativum L.) germplasm after long-term maintenance
29 Molecular Analysis of Temporal Genetic Structuring in Pea (Pisum sativum L.) Cultivars Bred in the Czech Republic and in Former Czechoslovakia Since the Mid-20th Century
30 Metodika prašníkové kultury u kmínu kořenného (Carum carvi L.)
31 Jak nahlížet na možné uvolnění GM pšenice do prostředí
32 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
33 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
34 Herbicid rezistentní plevele - následek rozsáhlého používání herbicidů v ČR: modelová řešení
35 Genotype differences of flax and linseed (Linum usitatissimum L.) in tolerance to cadmium and lead
36 Genetické modifikace hrachu pro zvýšení odolnosti
37 Genetic stability assessment of pea (Pisum sativum L.) somatic embryos
38 Gene transfer in legumes
39 Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes
40 Flax (Linum usitatissimum L.) and Hemp (Cannabis sativa L.) as Fibre Crops for Phytoextraction of Heavy Metals: Biological, Agro-technological and Economical Point of View
41 Evolutionary conserved lineage of Angela-family retrotransposons as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent
42 Evolučně konzervovaný retrotransposon MARTIAN jako agens šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae
43 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
44 Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape”
45 Effect of Environmental and Genetic Factors on the Stability of Pea (Pisum sativum L.) Isozyme and DNA Markers
46 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
47 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
48 Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): the study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers
49 Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): The study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers
50 Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)
51 Development of transgenic pea lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus
52 Development of transgenic pea (Pisum sativum L.) for improved tolerance to insect pests and fungal pathogens
53 Detection of dihaploid status using isozyme analysis and fluorescent microscopy in caraway
54 Cytokinin profiling of long-term in vitro pea (Pisum sativum L.) shoot cultures
55 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
56 Charakterizace genové kolekce rodu Pisum: Isoenzymy a semenné proteiny
57 Charakterizace genetické diverzity genofondové kolekce hrachu českého a slovenského původu vybrané z kolekce Agritec s.r.o.
58 Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy
59 Charakterizace genetické diversity a populační struktury kolekce hrachu AGRITEC
60 Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu
61 Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers
62 Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)
63 Analýza genetické diverzity a populační struktury kolekce hrachu (Pisum sativum L.) pomocí kombinované analýzy mikrosatelitních, retrotransposonových a morfologických markerů
64 Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin
65 Akumulace kadmia, olova a zinku přadným a olejným lnem: screening genových zdrojů Linum usitatissimum L.
66 Agrobakteriální transformace hrachu (Pisum sativum L.): Produkce transformantů in vitro a „non-tissue“ metodou kultivace
67 Agrobacterium-mediated transfromation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and non-tissue culture approach
68 Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum in vitro and in vivo
69 Accumulation of cadmium by flax and linseed cultivars in field-simulated conditions: A potential for phytoremediation of Cd - contaminated soils