Smýkalová Iva, Ing., PhD.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení biotechnologií
+ 420 583 382 120
Šumperk

Publikace autora

1 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
2 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
3 Vstup biotechnologických metod do šlechtění kmínu v ČR
4 Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas
5 Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics
6 Resolving browning during the establishment of explant cultures in Vicia faba L. for genetic transformation
7 Průběžné výsledky šlechtění kmínu
8 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
9 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
10 Obrazová analýza při hodnocení genetických zdrojů lnu setého
11 Morpho-colorimetric traits of Pisum seeds measured by an image analysis system
12 Metodika testování toxicity těžkých kovů pomocí suspenzních kultur konopí setého (Cannabis sativa ssp. sativa L.)
13 Metodika prašníkové kultury u kmínu kořenného (Carum carvi L.)
14 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
15 Je možné mikroskopické řasy uplatnit v zemědělství?
16 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
17 Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape”
18 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
19 Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)
20 Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)
21 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
22 Determination of duplicates of accessions in a germplasm collection of flax/linseed by means of digital image analysis
23 Detection of dihaploid status using isozyme analysis and fluorescent microscopy in caraway
24 Cytokinin profiling of long-term in vitro pea (Pisum sativum L.) shoot cultures
25 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
26 Charakterizace odrůdy/položky v kolekcích genových zdrojů rostlin na základě obrazové analýzy korunních lístků a semen
27 Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu
28 Beauty will save the world, but will the world save beauty? The case of the highly endangered Vavilovia formosa (Stev.) Fed.