Knihovna – Agritec

Knihovna Agritec působí jako knihovnické a informační pracoviště poskytující informace v oboru zemědělské výroby a souvisejících vědních oblastech, a to na úrovni současných poznatků a nových směrů ve sdílení informací a v rozsahu podle aktuálních potřeb.

Knihovna Agritec

Podmínky, za nichž knihovna Agritec své služby poskytuje, upravuje Knihovní řád, jehož součástí je Výpůjční řád a Ceník služeb. Na vztahy tímto Knihovním řádem výslovně neupravené se vztahují ustanovení Občanského zákoníku.

Knihovna Agritec je nedílnou součástí firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a je knihovnou odbornou a veřejnou, sloužící především pro potřeby Agritecu. Služby odborné veřejnosti poskytuje knihovna Agritec podle provozních možností.

Katalog

Katalog – vstup z prostor fy Agritec

Kontakt

Knihovník: Jiří Čížek
E-mail: cizek@agritec.cz; info@agritec.cz
Tel.: +420 583 382 144

Ke stažení

Knihovní řád (472.86 KB)
Ceník služeb (196.28 KB)