Organizační schéma

organizační schéma

Jednatelé

Ředitel společnosti

Středisko informatiky

 • pracoviště informatiky a správy IT
 • knihovna

Úsek výzkumu

Oddělení luskovin a technických plodin

Vedoucí oddělení: Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

 • laboratoř genetiky a šlechtění luskovin
 • laboratoř pěstitelských technologií luskovin
 • laboratoř registračních pokusů s odrůdami
 • laboratoř genetiky a šlechtění technických plodin
 • laboratoř pěstitelských technologií technických plodin
 • laboratoř hodnocení vlákna
 • úložní prostor pro spotřební materiál
 • genová banka

Oddělení ochrany rostlin

Vedoucí oddělení: Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

 • laboratoř herbologie
 • laborator fytopatologie
 • laboratoř registračních pokusů s pesticidy
 • laboratoř entomologie
 • úložní prostor pro spotřební materiál

Oddělení biotechnologií

Vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Horáček, Ph.D.

 • laboratoř chemických analýz
 • laboratoř biochemie a molekulární biologie
 • laboratoř fyziologie a tkáňových kultur
 • laboratoř GMO
 • laboratoř obrazové analýzy
 • úložní prostor pro spotřební materiál
 • fytokomory

Koordinátor polních prací

Úsek provozně-ekonomický

Oddělení provozně-ekonomické

Vedoucí oddělení: Ing. Zdeněk Muroň

 • pracoviště bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie
  • externí OZO a ekolog
 • pracoviště správy budov
 • pracoviště dopravy a mechanizace
 • sklady pro správu
 • úložní prostor pro spotřební materiál
 • podnikatelský inkubátor

Středisko ekonomiky

 • účetnictví všeobecné
 • účetnictví mzdové
 • pokladny

Oddělení obchodní

Vedoucí oddělení: Ing. Zdeněk Muroň

Středisko obchodu, POR, krmiv a zahrad. výpěstků

 • prodejna POR, krmiv a zahradnických výpěstků
 • zahradnická výroba
 • sklady POR, krmiv a zahradnických výpěstků

Středisko osivářské výroby

 • provoz čističky a mořičky
 • sklad osiv a semen