Šlechtění řepky

Řepka - Šlechtění - Odrůdy

řepka

Z výchozích materiálů vybraných z kolekce genetických zdrojů, z odrůdových pokusů a ze souborů rozpracovaných šlechtitelských materiálů budou v řízených podmínkách prostředí připravovány a udržovány donorové rostliny. V průběhu kvetení budou postupně odebírána poupata s mikrosporami v optimální vývojové fázi. Kultivace suspenze mikrospor o dané hustotě bude probíhat v termostatu ve tmě. Mikrosporové regeneranty budou převáděny do nesterilních podmínek. Rostliny ve fázi 5–7 pravých listů budou jarovizovány po dobu 6–8 týdnů. Vybrané dihaploidní regeneranty budou dopěstovány, samoopyleny a sklizené osivo bude předáno k polním testům. V každém roce řešení byl proveden „backcross“ vybraných novošlechtění s vysokými parametry kvality a výnosu na sterilní komponent pro účely pozdější tvorby Ogu-INRA hybridů. Na šlechtění řepky se podílíme ve sdružení Česká řepka na nových odrůdách společně s pracovníky z OSEVA PRO s.r.o., VÚRV Praha, Selgen a.s., SEMPRA PRAHA a.s., Jihočeské univerzity.

Vyšlechtěné odrůdy

OKSANA

středně raná až polopozdní odrůda řepky ozimé vysoký a stabilní výnos semene ve všech oblastech nový habitus rostlin - extrémní větvící schopnost, která zapojí mezery v každém řídkém porostu vysoká zimovzdornost ověřená i v laboratorních mrazových testech VÚRV vysoký obsah oleje v sušině semene - ÚKZÚZ r. 2004 = 48,27%, r. 2005 = 47,35% dobrá kvalita šrotu (výrazně podlimitní obsah nežádoucích glukosinolátů v semeni) rychlejší podzimní vývoj rostlin a dobré zakořenění dobrá úroveň odolnosti proti chorobám (formové černání stonku, hlízenka obecná a černě) střední až nižší délka rostlin (méně nadzemní biomasy)

OPONENT

pozdní odrůda řepky ozimé vysokého vzrůstu (termín zralosti na úrovni úrody Laser) plastická odrůda s projevem výborného výnosového potenciálu i v méně příznivých podmínkách stabilní vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech obsah oleje v sušině semene - sklizeň ÚKZÚZ r. 2003 = 46.24 %, r. 2004 = 49,15 % vynikající kvalita šrotu (nízký obsah glukosinolátů v semeni) dobrá úroveň zimovzdornosti malá tendence k podzimnímu přerůstání pomalejší jarní růst = snížení rizika poškození rostlin pozdními jarními mrazy velmi dobrá odolnost proti poléhání dobrá odolnost proti chorobám (formové černání stonku, čerň řepková, plíseň šedá)

OPUS

nejranější odrůda řepky ozimé vysoký výnos semene, dobře reaguje na intenzifikační opatření nejvyšší HTS v sortimentu - dobrá vitalita rostlin po výsevu (zdroj: ÚKZÚZ 2005, 2006) rychlý podzimní vývoj bez tendece k přerůstání, tvorba silného kořenového systému dobrá úroveň zimovzdornosti silná větvící schopnost zajišťuje optimální hustotu porostu i v případě zvýšené mezerovitosti nízký vzrůst rostlin dobrá úroveň odolnosti proti chorobám (formové černání stonku, hlízenka obecná) dobrá stejnoměrnost dozrávání.