Integrovaná ochrana luskovin a technických plodin

Integrovaná ochrana luskovin a technických plodin

Aplikace systému integrované ochrany proti škůdcům, chorobám a plevelům

Škůdci

Chroroby

Plevele

Metodické pokyny pro použití přípravků na ochranu rostlin

Zkoušení pesticidů v rámci registračního řízení ÚKZÚZ