Laboratorní služby

Analyzujeme půdní vzorky a rostlinný materiál

Laboratorní služby Agritec
  • Analýza půdních vzorků z hlediska obsahu N, P, K, Ca, Mg
  • Analýza rostlinného materiálu z hlediska obsahu bílkovin, tuků, mastných kyselin, škrobu, antinutričních látek, makroprvků a mikroprvků
  • Stanovení mykotoxinů metodou ELISA
  • Detekce rostlinných virů metodou ELISA
  • Identifikace transgenů v rostlinném materiálu
  • Molekulární markerování vybraných genů
  • Digitální obrazová analýza

 

Laboratorní služby Agritec 2023

 

Biologické testování a analytika

Laboratorní, skleníkové a polní testování šlechtitelských materiálů na resistenci ke komplexu houbových patogenů

Mgr. Eliška Ondráčková | +420 583 382 133

Digitální obrazová analýza – Ditigal Image Analysis

  • Digitální zpracování snímků objektů metodou obrazové analýzy
  • Zpracování a analýza parametrů měřených na objektech s využitím speciálních softwarů
  • Statistická analýza získaných dat

Ceník činnosti – soubor prací

Příprava vzorků, včetně archivace položek, výběr snímací techniky, nastavení parametrů snímání, výběr měřících a kalibračních charakteristik, vytvoření makra, digitalizace objektů, aplikace makra (měření), export dat a statistické zpracování dat, včetně protokolu měření. Cena za projekt dohodou

Ing. Iva Smýkalová, Ph.D. | +420 583 382 120