O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Agrotechnologie olejného lnu v marginálních oblastech s využitím produkce pro průmyslové a energetické účely

Předmětem řešení je návrh na rozšíření pěstování olejného lnu v okrajových (marginálních) oblastech na půdách s nižší úrodnosti, kde intenzivní plodiny neposkytují požadované výnosy, dále půdy v ochranných pásmech vodních zdrojů a půdy s vyšším obsahem Cd.

Je navržen postup využití neorientovaného stonku k průmyslovému zpracování na koudelové vlákno pro papírenský průmysl. U pazdeří je vedle jeho použití k výrobě pazderodesek uvažováno s briketováním a následným ekologickým spalováním. Bude zkoušeno využití stonku spalováním na energetické teplo. Pomocí značeného Cd bude zjišťován příjem Cd lnem s cílem specifikace jeho ukládání v technologicky různě využitelných částech lnu a posoudit možnosti použití lnu k fixaci Cd a dekontaminace půdy. EP0960996297 Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996-1999.