Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids (2017)

Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids

KYSELKA, Jan, Dobrochna RABIEJ, Miroslav DRAGOUN, František KREPS, Zuzana BURCOVÁ, Irena NĚMĚČKOVÁ, Jana SMOLOVÁ, Marie BJELKOVÁ, Aleksandra SZYDLOWSKA-CZERNIAK, Stefan SCHMIDT, Luděk ŠARMAN a Vladimír FILIP. Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids. European Food Research and Technology [online]. 2017, 243(9), 1633–1644. ISSN 1438-2377. Dostupné z: doi:10.1007/s00217-017-2871-9

Jan KYSELKA, Dobrochna RABIEJ, Miroslav DRAGOUN, František KREPS, Zuzana BURCOVÁ, Irena NĚMĚČKOVÁ, Jana SMOLOVÁ, Aleksandra SZYDLOWSKA-CZERNIAK, Stefan SCHMIDT, Luděk ŠARMAN a Vladimír FILIP
článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: