Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele (2014)

Sclerotinia stem rot: two strategies of infection and implications for farmers

Jsou popsány dvě strategie infekce ozimé řepky hlízenkou - infekce askosporami přes květní plátky a přímá infekce báze rostliny myceliem ze sklerocií a důsledky obou těchto možností pro pěstitele. Dále je uveden přehled možností ochrany řepky proti tomuto patogenu.

Úroda. 2014, 62(12), 19–21. ISSN 0139-6013

Plachká Eva; Kazda Jan; Ryšánek Pavel; Mazáková Jana
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/14:#0000905