Biostimulační přípravky na bázi mikroskopických řas pro použití v zemědělství (2020–2023)

Hlavní cíl projektu je výzkum biostimulačních účinků mikroskopických řas a jejich metabolických produktů na zemědělské plodiny, očekáváme zlepšení celkového zdravotního stavu, zvýšení výnosů a odolnosti vůči chorobám a snížení spotřeby vody a konvenčních pesticidů během pěstování. Dílčí cíle: 1) identifikace vhodných kmenů mikrořas se známými biostimulačními účinky a zároveň schůdnou biotechnologickou produkcí biomasy a/nebo extracelulárních bioaktivních látek 2) formulace a optimalizace preparátu (identifikace vhodné koncentrace a dávky bioaktivní složky, způsobu a časovém schématu aplikace, nastavení vhodných fyzikálně-chemických vlastností a zajištění skladovatelnosti) 3) ověření účinků preparátu prostřednictvím testů in vitro a in vivo na vybraných významných zemědělských plodinách

TA ČR logo

Registrační číslo projektu: SS01020374
Doba realizace: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 178 000 Kč

Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky

Příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Partner projektu: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.