Charakterizace genetické struktury kolekce hrachu (Agritec Ltd.) (2007)

CHARACTERIZATION OF GENETIC DIVERSITY AND STRUCTURE ANALYSIS WITHIN PEA (Pisum sativum L.) GERMPLASM AT AGRITEC LTD. COLLECTION.

Byla studována genetická diverzita 164 položek hrachu českého a slovenského původu pomocí 12 SSR, 25 RBIP a 2 IRAP molekulárních markerů, společně s 42 morfologickými deskriptory. Získaná data byla analyzována pomocí výpočtu genetických vzdáleností a následné shlukové analýzy. Morfologická data takto rozdělila studovaný soubor na 5 až 7 shluků, zatímco molekulární pak na 6 až 7. Pro možnost integrace abou systémů byla využita Bayesiánská analýza pomocí BAPS software, jež vyústila v postupné odlišení shluků. Rozdělení souboru dle šlechtitelských period pak naznačilo existenci zůžení genetického spektra.

Corander, Jukka; Jarkovský, Jiří
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000048!RIV08-MSM-26784246
Přečtěte si více: