O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Charakterizace a selekce C. sativa po potravinářské i nepotravinářské využití pomocí biotechnologických postupů a vysokokapacitních metod

Projekt je zaměřen na zvýšení produktivity této plodiny a následně využití pro potravinářskou i nepotravinářskou produkci, zejména výrobu olejů a farmakologicky účinných látek. S pomocí technik molekulární biologie, in vitro kultur, genomiky a metabolomiky budou odvozeny genotypy s vysokou produkcí semene a oleje a budou připraveny postupy pro biotechnologickou modifikaci této plodiny se zaměřením na produkci biomasy pro průmyslové zpracování.

Na základě instrumentálních analýz a polních pokusů budou vybrány nejvhodnější genotypy pro produkci výnosových parametrů semenné složky. Bude vyhodnocena nejvhodnější agrotechnika pro vybraný účel (biomasa // kvalitní semeno// zelená hmota s obsahem biologicky aktivních látek). Budou vyvinuty pokročilé systémy zpracování produktu. Konopí seté je tradiční plodina s mnohostranným použitím, jež poklesla v minulém století na významu, avšak poptávka po produktech z konopí v poslední době opět narůstá, což dokumentují plochy v EU i zámoří. Kromě významu jako energetická plodina, stavební materiál a další se využívá ve farmaceutickém průmyslu a v potravinářství. TA04010331 Doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017 Příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Další účastníci: CANNABIS Pharma-derm, s.r.o. Agritec Plant Research s.r.o. HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o. PARKSERVIS Mareš s.r.o. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie