Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi 2023

Zveme Vás na Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi, kterého se můžete zúčastnit 23. 10. 2023 v Troubsku nebo 24. 10. 2023 v Šumperku.

Seminář Integrovaná ochrana rostlin 2023

Všechny semináře budou zahájeny ve stejném čase, a to v 8:30 prezencí účastníků.

Přednášky se budou konat ve dvou blocích: 09:00–11:30 a 12:00–14:30 s přestávkou na občerstvení.

Vaši účast na vybraném místě, prosím, potvrďte do 16. 10. 2023:

Troubsko (23. 10. 2023): Eva Bednářová, bednarova@vupt.cz, +420 547 138 811

Šumperk (24. 10. 2023): Ing. Jana Mikisková, mikiskova@agritec.cz, +420 776 219 169

Program (09:00–14:30)

SYSTÉMY INTEGROVANÉ OCHRANY HLAVNÍCH PÍCNÍCH JETELOVIN A TRAV
Ing. Pavel Kolařík, Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. (Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko), Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří)

INTEGROVANÁ OCHRANA KUKUŘICE
Ing. Pavel Kolařík, Ing. Melanie Langová (Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko)

INTEGROVANÁ OCHRANA ŘEPKY OLEJKY
Ing. Eva Plachká, Ph.D., Ing. Jaroslav Kořínek, Ing. Jiří Havel, CSc. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA MÁKU SETÉHO
Ing. Jaroslav Kořínek, Ing. Andrea Rychlá, Ing. Eva Plachká, Ph.D. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Opava; OSEVA PRO s.r.o., VÚO Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA LUSKOVIN PROTI PLEVELŮM, CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM
Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Bc. Lukáš Blažek (Agritec Plant Research s.r.o., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk)

INTEGROVANÁ OCHRANA KMÍNU KOŘENNÉHO
Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Bc. Lukáš Blažek (Agritec Plant Research s.r.o., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk)

INTEGROVANÁ OCHRANA OLEJNÉHO LNU A KONOPÍ
Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc. (Agritec Plant Research s.r.o., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk)

Účast na semináři je zdarma, občerstvení je zajištěno.

Ke stažení