O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin

Růst a vývoj rostlin je výsledkem složitých hormonálních interakcí, které jsou koordinovány v čase a prostoru. Jejich podstata není doposud uspokojivě objasněna.

Projekt řeší mnoho otázek spojených s nejdůležitějšími skupinami fytohormonů - cytokininy (CK) a auxiny. Zahrnuje studium biosyntézy CK, regulaci hladiny volných CK prostřednictvím konjugátů, hydrolýzou konjugátů a biodegradací. Dále řeší vzájemné vztahy světla k transportu i metabolismu auxinů a CK, roli auxinů a CK v regulaci buněčného dělení, v aplikální dominanci a v "in vitro" systému (somatická embryogenese, regenerace), mechanismus habituace a mechanismus přenosu hormonálních signálů. V rámci projektu budou použity v hormonálních studiích molekulární techniky. Zamýšlený výzkum vyžaduje reprodukovatelné stanovení obsahu CK a auxinů a jejich metabolitů. GV206/96/K188 Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Období řešení projektu: 1996-2001.