Effects of Wastewater on Seed Germination and Phytotoxicity of Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.) (2017)

Effects of Wastewater on Seed Germination and Phytotoxicity of Hemp Cultivars (cannabis Sativa L.)

LALGE, Ajinkya, Filip TERZIN, Biljana DJORDEVIC, Jan WINKLER, Magdalena Daria VAVERKOVA, Dana ADAMCOVÁ, Jan ZLOCH, Martin BRTNICKÝ, Marie BJELKOVÁ, Tomáš VYHNÁNEK a Václav TROJAN. Effects of Wastewater on Seed Germination and Phytotoxicity of Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.). Brno: Mendel Univ Brno, Fac Agronomy, 2017. ISBN 978-80-7509-529-9. Dostupné z MendelNet 2017; 652–657 Open full article

Ajinkya LALGE, Filip TERZIN, Biljana DJORDEVIC, Jan WINKLER, Magdalena Daria VAVERKOVA, Dana ADAMCOVÁ, Jan ZLOCH, Martin BRTNICKÝ, Tomáš VYHNÁNEK a Václav TROJAN
článek ve sborníku
Přečtěte si více: