O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Elektroforetické testování odrůd hrachu (Pisum sativum L.).

Cílem řešení je vypracování metodik elektroforetických analýz hrachu pro praktické využití v uvedených oblastech.

Bude sestaven katalog odrůd hrachu a vypracována metoda objektivního vyhodnocení analýz na počítači. GA503/93/0034 Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1993-1995.