Flaxseed Varieties: Composition and Influence on the Growth of Probiotic Microorganisms in Milk (2017)

Flaxseed Varieties: Composition and Influence on the Growth of Probiotic Microorganisms in Milk

SMOLOVÁ, Jana, Irena NĚMEČKOVÁ, Marcela KLIMEŠOVÁ, Zdeněk ŠVANDRLÍK, Marie BJELKOVÁ, Vladimír FILIP a Jan KYSELKA. Flaxseed Varieties: Composition and Influence on the Growth of Probiotic Microorganisms in Milk. Czech Journal of Food Sciences [online]. 2017, 35(1), 18–23. ISSN 1212-1800. Dostupné z: doi:10.17221/356/2016-CJFS

Jana SMOLOVÁ, Irena NĚMEČKOVÁ, Marcela KLIMEŠOVÁ, Zdeněk ŠVANDRLÍK, Vladimír FILIP a Jan KYSELKA
článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: