O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Genetické inženýrství a in vitro kultury Pisum sativum a Vigna unguiculata (1994–1996)

V tomto projektu hodláme vyvinout reprodukovatelnou a účinnou metodu genetické transformace druhů Pisum sativum a Vigna unguiculata.

Zatím užívaný regenerační protokol pro emryogenní hrachové explanáty bude dále optimalizován a doufáme, že se stane použitelným i pro regeneraci kultur Vigny. Oba leguminózní druhy budou cílem genetických manipulací. Zamýšlíme porovnat více či méně konvenční agrobakteriální techniky transformace s biolistickou metodou přenosu DNA pomocí urychlených částic wolframu nebozlata. Exprese vybraných transgenů bude studována v různých vývojových stádiích včetně chimérických pletiv a semenných potomstev. Věříme, že nově zavedená technologie nalezne uplatnění při přenosech agronomicky významných genů do dalších plodin.

  • Identifikační kód projektu: GA506/94/1804
  • Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
  • Hlavní příjemce: Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR
  • Období řešení projektu: 1994–1996.