Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení (2016)

VACULÍK, Antonín. Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení. Agromanuál. 2016, 11(8), 28–30. ISSN 1801-7673.

Přečtěte si o kmínu na stránkách Agromanuálu. Kmín kořenný vykazuje velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných druhů, a to hlavně při vzcházení a v období krátce po něm. Tento aspekt je navíc umocněn faktem, že v prvním vegetačním roce vytvoří pouze listovou růžici a zvětšuje se tedy prostor pro nežádoucí zaplevelení nejen běžným plevelným spektrem, ale také rostlinami kulturních plodin. Z výše uvedených důvodů je proto velmi důležité, počítat se správně zvolenou a vhodně načasovanou herbicidní ochranou.

VACULÍK, Antonín. Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení. Viděno 29. září 2016. https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele/herbicidni-ochrana-kminu-korenneho-proti-nezadoucimu-zapleveleni.

článek v odborném periodiku