Hlízenka obecná - významná choroba v porostech ozimé řepky (2009)

Sclerotinia stem rot – the important disease in oilseed rape growths

Významnou chorobou v porostech ozimé řepky v jarním období, jejíž výskyt můžeme eliminovat fungicidním ošetřením v době květu, je hlízenka obecná způsobená houbou Sclerotinia sclerotiorum. Vizuální příznaky napadení rostlin se zpravidla objevují v době tvorby šešulí, dozrávání až sklizňové zralosti. Choroba způsobuje každoročně vysoké výnosové ztráty. Příspěvek poukazuje na nebezpečí vzniku infekce porostů řepky a doporučuje vhodné způsoby fungicidního ošetření.

Farmář. 2009(15), 5 Speciál Řepka: SIX–SXI.

Plachká, Eva; Odstrčilová, Lenka; Hájková, Miroslava
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/09:0R000509