Hodnocení ekologických aspektů trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků (2004)

Sustainable crop production systems for multifunctional agriculture in fertile and less favourable areas in the Czech Republic

Hodnocení ekologických aspektů trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků.

Málek, Jan; Macháč, Radek; Míša, Petr; Čepl, Jaroslav; Procházková, Blanka; Havel, Jiří
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/04:996872!RIV/2005/MZE/AGRIT5/N