Hodnocení odolnosti perspektivních šlechtitelských materiálů řepky proti fomové hnilobě (Leptosphaeria maculans) (2004)

The test of perspective breeding lines for resistance to stem canker (Leptosphaeria maculans)

Využití testů umělé inokulace pro vyhledávání zdrojů rezistence a klasifikaci stupně odolnosti u šlechtitelských materiálů urychluje šlechtitelský proces a omezuje riziko nízkého výskytu patogena z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Využitelnost testů umělé inokulace je podmíněna jejich vypovídací schopností, tj. jejich korelací s přirozeným napadením v polních podmínkách. Pro hodnocení odolnosti proti fomové hnilobě byl vybrán test umělé inokulace L. maculans na děložních listech řepky z publikace CRUCIFER GENETICS COOPERATIVE (informační dokument Dept. of Plant Pathology University of Wisconsin). Tímto testem byly zhodnoceny perspektivní materiály řepky ozimé. U vybraných 32 materiálů byly výsledky inokulačního testu porovnány s napadením v polních podmínkách.

Plachká, Eva
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/04:E0004655!RIV07-MZE-48392952