Hrách setý (Pisum sativum L.), Hrách setý – rolní – peluška (Pisum sativum var. arvense L.), bob obecný (Vicia faba L.), lupina bílá (lupinus albus L.), lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius L.) a lupina žlutá (Lupinus luteus L.) (2012)

Field pea (Pisum sativum L.), Austrian winter pea (Pisum sativum var. arvense L.), faba bean (Vicia faba L.), white lupine (Lupinus albus L.), blue lupine (Lupinus angustifolius L.) and yellow lupine (Lupinus luteus L.)

Kapitola 3.1 obsahuje informace o nárocích těchto plodin na přírodní podmínky, půdu, živiny, předplodiny, výsev a ošetřování porostů v průběhu vegetace; dále informace o přehlídkách porostů, sklizni a úpravě osiva, požadavcích na kvalitu osiva a o chorobách a škůdcích porostů i osiva. Text je doplněn přehlednými tabulkami, které shrnují zákonem požadované kvalitativní parametry osivářských porostů a osiv při uznávacím řízení.

Samsonová, Pavlína, ed. Produkce osiv v ekologickém zemědělství. Olomouc: Bioinstitut, 2012. Metodika pro praxi. s. 64–69. ISBN 978-80-87371-01-5. Obsah příručky

kapitola v odborné knize
RIV/26784246:_____/12:#0000529