Identifikace kmenů MRSA nesoucích gen mecC s využitím metody real-time PCR

Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnutí nové, vysoce citlivé a spolehlivé metody na principu qPCR pro identifikaci nové formy patogenních kmenů MRSA ve vzorcích pocházejících z hospodářských zvířat, v návaznosti na podporu produkce zdravých a bezpečných živočišných produktů a výrobků.

MANGA, Ivan a Marcela KLIMEŠOVÁ. Identifikace kmenů MRSA nesoucích gen mecC s využitím metody real-time PCR: uplatněná certifikovaná metodika MRS 2. Šumperk: Agritec, 2016.

 

PDF iconIdentifikace kmenů MRSA nesoucích gen mecC s využitím metody real-time PCR

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...