Identifikace kmenů MRSA nesoucích gen mecC s využitím metody real-time PCR (2016)

Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnutí nové, vysoce citlivé a spolehlivé metody na principu qPCR pro identifikaci nové formy patogenních kmenů MRSA ve vzorcích pocházejících z hospodářských zvířat, v návaznosti na podporu produkce zdravých a bezpečných živočišných produktů a výrobků.

MANGA, Ivan a Marcela KLIMEŠOVÁ. Identifikace kmenů MRSA nesoucích gen mecC s využitím metody real-time PCR: uplatněná certifikovaná metodika MRS 2. Šumperk: Agritec, 2016.   Identifikace kmenů MRSA nesoucích gen mecC s využitím metody real-time PCR

certifikovaná metodika
Přečtěte si více: