O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Inovace šlechtitelských metod hrachu, rozšiřujících genetickou diverzitu, ve vztahu k výnosovým parametrům, výnosové stabilitě a kvalitě

Navržený výzkumný projekt řeší geneticko­‑šlechtitelskou problematiku tvorby nového výchozího šlechtitelského materiálu hrachu (Pisum sativum L.), s rozšířenou genetickou variabilitou, obohaceného o výrazné, extrémní a unikátní vlastnosti (genetické a fenotypické markéry, rezistence, kvalita a pod.).

Řešení bude vycházet ze zhodnoceného souboru vybraných genotypů hrachu z hlediska elektroforetických charakteristik, výnosového potenciálu, výnosové stability, obsahu proteinů (v sušině semen), obsahu antinutričních látek (inhibitorů trypsinu), fenotypických charakteristik a ze stupně rezistence proti nejvýznamnějším chorobám (Fusarium, Mycosphaerella, Phoma, Ascochyta, Rhizoctonia). Těžiště řešení bude spočívat ve šlechtitelském využití rozdílných biochemických genetických markerů a ve zhodnocení jejich dědičnosti a korelací k významným hospodářským vlastnostem. EP0960996047 Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1996–1999.