Integrovaná ochrana porostů luskovin proti plevelům (2017)

VACULÍK, Antonín. Integrovaná ochrana porostů luskovin proti plevelům. Úroda. 2017, 65(5), 96–98. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku