O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Inzerční mutageneze u lnu

Cílem tohoto projektu je indukce nových typů mutací u lnu (LINUN USITATISSIMUM L.) T-DNA aktivační mutagenezí. Pro aktivaci rostliných genů bude využito vektorů AGROBACTERIUM TUMEFACIENCS, nesoucí ve své T-DNA při pravé hraniční sekvenci konstitutivní promotor 35S nebo jeho zesilovače.

To by mělo vést ke vzniku dominantních genetických změn, projevujících se přímo na transformovaných rostlinách i v jejich potomstvu. U transgenních rostlin budou sledovány odchylky v morfologických znacích, biologické (odolnost k chorobám) i produkční vlastnosti (především obsah mastných kyselin). Bude vytvořena kolekce mutovaných linií, z nichž nejvhodnější budou možné dále využít jako výchozí šlechtitelský materiál. GA521/97/1135 Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, Období řešení projektu: 1997-1999.