Inzerční mutageneze u lnu

Cílem tohoto projektu je indukce nových typů mutací u lnu (Linum Usitatissimum L.) T-DNA aktivační mutagenezí. Pro aktivaci rostliných genů bude využito vektorů AGROBACTERIUM TUMEFACIENCS, nesoucí ve své T-DNA při pravé hraniční sekvenci konstitutivní promotor 35S nebo jeho zesilovače.

To by mělo vést ke vzniku dominantních genetických změn, projevujících se přímo na transformovaných rostlinách i v jejich potomstvu. U transgenních rostlin budou sledovány odchylky v morfologických znacích, biologické (odolnost k chorobám) i produkční vlastnosti (především obsah mastných kyselin). Bude vytvořena kolekce mutovaných linií, z nichž nejvhodnější budou možné dále využít jako výchozí šlechtitelský materiál.

  • GA521/97/1135
  • Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
  • Hlavní příjemce: Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR
  • Období řešení projektu: 1997-1999