Krmný hrách ve výživě selat (2005)

Dietary peas in support of piglet

Cílem této studie bylo zjistit úroven zkrmování hrachu na užitkovost selat. V pokusu byl do krmné smesi pridáván hrách odrudy Gotik s nejvyšším obsahem antinutricních faktoru v porovnání s bežne používanou smesí (skupina A) Pokusné skupiny mely obsah Gotiku následující: skupina B - 9 %, skupina C 18 % a skupina D 27 %. Výsledné hodnoty prírustku a konverze krmiva naznacují vhodnost nahrazení sóji krmných hrachem a tím snížení závislosti na dovozu kompoment do krmných smesi pro prasata.

Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Mareš, Petr; Zeman, Ladislav; Pechová, Alena
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/05:04:_3487!RIV06-MZE-48392952