Len jako zdroj biomasy pro technické využití (2006)

Flax as a source of biomass for technical utilization

Jsou charakterizovány výsledky využití lnu jako zdroje pro biomasu pro energetické, tírenské a papírenské využití.

článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/06:E0005242!RIV07-MZE-48392952