Lignans in flaxseed – LC-MS/MS determination (2008)

Lignans in flaxseed – LC-MS/MS determination

Byl prezentován vývoj a optimalizace metody pro stanovení fytoestrogenů v semeni lnu (Linum usitatissimum L.).

Chemické Listy, 102, (2008): s696–s697.   Food Chemistry and Biotechnology 4th Meeting on Chemistry and Life, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, Brno 9. – 11. 9. 2008

Krajčová, Anna; Schulzová, Věra; Hajšlová, Jana
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/08:#0000131!RIV09-MSM-26784246
Přečtěte si více: