Lignans in flaxseed – LC-MS/MS determination

Byl prezentován vývoj a optimalizace metody pro stanovení fytoestrogenů v semeni lnu (Linum usitatissimum L.).
Chemické Listy, 102, (2008): s696–s697.
 
Food Chemistry and Biotechnology
4th Meeting on Chemistry and Life, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, Brno 9. – 11. 9. 2008
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...