Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus u prasat (2014)

Methicilin resistant Staphylococcus aureus in pigs

Byl sledován výskyt meticilin rezistentních bakterií Staphylococcus aureus v chovech prasat. Bylo vyšetřeno 29 zvířat pocházejících z pěti farem a ze tří krajů České republiky. Na dvoufarmách byla prokázána přítomnost kmenů MRSA. Kmeny byly izolovány z kožních lézí a ze stěrů z nosní sliznice. Dále byl sledován výskyt MRSA na osmi porážkách prasat. Bylo odebráno 274 vzorků stěrů od zvířat z 26 farem. U stěrů z dutiny tělní bylo detekováno 14 kmenů MRSA (7,5 %) a u stěrů nosní sliznice 2 kmeny MRSA (2,3 %).

Náš chov. 2014, 74(8): 86–87. ISSN 0027-8068

Karpíšková R.; Koláčková I.; Koukalová K.
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/14:#0000896
Přečtěte si více: