Metodika agrobakteriální genetické transformace hrachu (Pisum sativum L.) (2008)

Protocol of Agrobacterium-mediated genetic transformation of pea (Pisum sativum L.)

Podrobný genotypově nezávislý metodický postup agrobakteriální transformace hrachu s uplatněním pro laboratoře zabývající se genetickými transformacemi luskovin, pro výuku studentů v oboru biotechnologií, pro tvorbu šlechtitelských linií hrachu s vlastnostmi nedosažitelnými klasickými hybridizačními postupy.

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/08:9P001539!RIV09-MZE-26784246