Metodika agrobakteriální genetické transformace lnu (Linum usiatissimum L.) (2011)

The agrobacterium-mediated transformation methodology of flax (Linum usitatissimum L.)

Rutinní postup vedoucí k maximálně efektivní genotypově nezávislé genetické transformaci lnu, případně i jiných technických plodin. Postup je návodem pro sterilní přípravu osiva, přípravu médií pro kultury in vitro a vlastní genetickou transformaci.

Vrbová, Miroslava. Metodika agrobakteriální genetické transformace lnu (Linum usitatissimum L.). Šumperk: Agritec Plant Research v nakl. Agritec, 2010. 15 l. ISBN 978-80-87360-04-0.

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/11:#0000451
Přečtěte si více: