Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení (2012)

Methods of protection of hemp (Cannabis sativa L.) against unwanted weeds

Porosty konopí setého jsou obecně považovány za společenstvo s výraznou konkurenční schopností vůči většině plevelných druhů rostlin. Především v případě prvotních fází růstu a vývoje rostlin konopí mohou být rostliny konopí potlačovány rychle vzcházejícími a rostoucími plevelnými druhy rostlin. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany konopí setého byly založeny polní pokusy se třemi odrůdami konopí setého a byl použit preemergentně aplikovaný herbicid a dále postemegentně aplikovaný herbicid proti jednoděložným plevelům. Důležitou součástí herbicidních pokusů bylo sledování a hodnocení nejen herbicidní účinnosti zvolených herbicidů, ale také selektivita vůči rostlinám konopí setého. Na základě výsledků získaných v průběhu řešení projektu lze potvrdit pozitivní vliv aplikace herbicidů na cílové plevele při zachování požadované selektivity vůči rostlinám konopí.

Vaculík, Antonín, Bjelková, Marie a Šmirous, Prokop. Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení. Vyd. 1. Šumperk: Agritec, 2012. 16 s. ISBN 978-80-87360-16-3.

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/13:#0000519
Přečtěte si více: