O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení (2012)

Methods of protection of hemp (Cannabis sativa L.) against unwanted weeds

Porosty konopí setého jsou obecně považovány za společenstvo s výraznou konkurenční schopností vůči většině plevelných druhů rostlin. Především v případě prvotních fází růstu a vývoje rostlin konopí mohou být rostliny konopí potlačovány rychle vzcházejícími a rostoucími plevelnými druhy rostlin. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany konopí setého byly založeny polní pokusy se třemi odrůdami konopí setého a byl použit preemergentně aplikovaný herbicid a dále postemegentně aplikovaný herbicid proti jednoděložným plevelům. Důležitou součástí herbicidních pokusů bylo sledování a hodnocení nejen herbicidní účinnosti zvolených herbicidů, ale také selektivita vůči rostlinám konopí setého. Na základě výsledků získaných v průběhu řešení projektu lze potvrdit pozitivní vliv aplikace herbicidů na cílové plevele při zachování požadované selektivity vůči rostlinám konopí.

Vaculík, Antonín, Bjelková, Marie a Šmirous, Prokop. Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení. Vyd. 1. Šumperk: Agritec, 2012. 16 s. ISBN 978-80-87360-16-3.

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/13:#0000519
Přečtěte si více: