Metodika posklizňové úpravy semene konopí setého (2013)

Methodology of postharvest processing hemp seeds

Dozrávání semene konopí v České republike probíhá od poloviny července do konce září. Semeno má vyšší obsah vody (až 18 %), která je zvyšována přítomností organických nečistot a příměsí. Je nutné rychlé snížení teploty, aby se zabránilo poškození kvality semene. Prvním důležitým požadavkem je včasný transport semene z pole do stacionárního zařízení pro provětrání a dosoušení semene s cílem dosažení odpovídajících fyzikálně chemických parametrů kvality semene.

Bjelková, Marie et al. Metodika posklizňové úpravy semene konopí setého. Vyd. 1. Šumperk: Agritec Plant Research v nakl. Agritec, 2013. 25 l. ISBN 978-80-87360-15-6.

Jančík Jaroslav
certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/13:#0000521
Přečtěte si více: