Molekulární detekce genu rezistence hrachu k viru mozaiky přenosné semenem (PSbMV) (2011)

Molecular detection of rezistance gene in pea for PSbMV virus

Virus mozaiky hrachu přenosný semenem (Pea seed-borne mosaic virus, PSbMV) patří v současné době mezi nejčastěji se vyskytující virové patogeny, způsobující vážné škody na porostech hrachu setého a některých dalších zástupců luskovin. Těmto škodám lze předejít pěs-továním rezistentních odrůd. Spolehlivé markery rezistence však dosud chyběly a šlechtění bylo náročné. Byly identifikovány geny eIF4E resp. eIF4E(iso) odpovídající lokusům sbm-1 (LG VI) a sbm-2 (LG II), zprostředkující recesivně založenou rezistenci k několika virovým patogenům rodu Potyvirus, včetně PSbMV. Určili jsme alely eIF4E genu u vybraných genotypů hrachu, zahrnujících všechny dostupné a v praxi používané donory rezistence k PSbMV. Na základě sekvenční analýzy byly navrženy, testovány a vybrány PCR molekulární markery, umožňující identifikaci jak homozygotních tak heterozygotních rostlin se 100% spolehlivostí. Touto nedestruktivní analýzou je možné uskutečnit výběr vhodných jedinců v řádu několika hodin - na rozdíl od několikadenních virologických a imunologických testů.

Smýkal, Petr. Molekulární detekce genu rezistence hrachu k viru mozaiky přenosné semenem (PSbMV). Šumperk: Agritec Plant Research v nakl. Agritec, výzkum, šlechtění a služby, 2011. 28 l. ISBN 978-80-87360-08-8.

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/11:#0000446
Přečtěte si více: