Možnosti pěstování hrachu v měnících se klimatických podmínkách (2017)

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Možnosti pěstování hrachu v měnících se klimatických podmínkách. Úroda. 2017, 65(10), 52–53. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: