Náhrada sóji hrachem při výkrmu prasat v nepříznivých bioklimatických podmínkách stáje (2005)

Compensation of soya by peas in fattening of pigs in uncomfortable climatic situation in stable

V pokusech o náhradu sóji krmným hrachem jsme v pokusné stáji vybavené běžnou technologií větrání a vytápění, provedli sérii pokusů ve kterých byla významná část potřeby proteinu pokrývána hrachem. Cílem při tom bylo zjistit, v jaké míře je možné hrách jako náhradu použít vzdor obsahu antinutričních látek u některých odrůd. Mužeme konstatovat, že hrách se může zkrmovat až do úrovně 30 - 40 % v krmné dávce bez nepříznivých výsledků na užitkovost. Předložené výsledky zřetelně ukazují, že tepelně-vlhkostní poměry stájového klimatu nejsou ani v relativně dobře vedených a běžnou technologií vybavených stájích schopny v průbehu roku zabezpečit výkrmovým turnusum prasat opovídající podmínky pro optimální růst s odpovídajícímí ekonomickými výsledky.

Pozdíšek, Jan; Pechová, Alena; Novák, Lubomír; Novák, Petr; Zeman, Ladislav; Dvořák, Rudolf
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/05:03:_3486!RIV06-MZE-48392952