O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Nové metody pro efektivní studium a mapování genomů kulturních rostlin

Projekt je zaměřen na strukturní analýzu a mapování genomů vyšších rostlin novými a účinnějšími metodickými postupy. Budou vyvinuty nebo zdokonaleny techniky pro konstrukci chromozómově specifických knihoven DNA, cílenou izolaci markerů z vybraných oblastí genomu a přípravu komplexních sond pro celé chromozómy, a to u ekonomicky významných druhů obilovin (Zea mays, Secale cereale, Hordeum vulgare and Triticum aestivum), leguminóz (Vicia faba, Pisum sativum, Medicago sativa), smrku ztepilého (Picea abies) a knotovky bílé (Melandrium album).

Projekt je založen na mezioborovém přístupu, kombinujícím klasickou genetiku a cytogenetiku s průtokovou cytometrií (izolace chromozómů a separace jejich jednotlivých typů), molekulárními technikami (izolace, klonování a sekvenování DNA) a molekulární cytogenetikou (in situ hybridizace a chromosome painting). Konečným cílem je využití chromozómově specifických knihoven, markerů a komplexních sond pro zahuštění a zpřesnění genetických map, izolaci a lokalizaci GV521/96/K117 Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Období řešení projektu: 1996-2001.