Nové směry ve šlechtění olejného lnu (2012)

New ways of linseed breeding

Příspěvek reaguje na změny hospodářského typu u lnu setého Linum usitatissimum L. pěstovaného v České republice. Pěstování a šlechtění přadného lnu bylo v České republice prakticky ukončeno a veškerá pozornost se v současnosti zaměřuje na šlechtění a pěstování olejného lnu. Pro zvýšení užitkovosti olejného lnu jsou v příspěvku prezentovány a diskutovány různé směry šlechtění s cílem diferenciace konečného produktu pro vybranou cílovou skupinu uživatelů.

Úroda – vědecká příloha časopisu [CD]. 2012, 12: 31–36. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/12:#0000537
Přečtěte si více: